Fri2232019

Ostatnie zmiany10:00:00 PM GMT

Aktualności

Światowy Dzień Ludności

  • PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny Od 25 lat 11 lipca obchodzony jest jako Światowy Dzień Ludności (ang. World Population Day), ponieważ tego dnia w 1987 roku liczba ludności na świecie osiągnęła pięć miliardów. W drugą rocznicę, w tzw. Dniu Pięciu Miliardów, w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ podjęło rezolucję, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na charakter i wagę problemów ludnościowych oraz potrzebę znalezienia odpowiednich środków zaradczych w kwestii ubóstwa i nierówności społecznych, problemów ludzi młodych, starzenia się społeczeństwa, urbanizacji oraz środowiska naturalnego, bowiem zdrowie społeczeństw zależy od kondycji naszej planety.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Przyroda a dawny przemysł wapienniczy Śląska - plener malarski w Mikołowie

  • PDF
Ocena użytkowników: / 22
SłabyŚwietny 

Stowarzyszenie „Barwy Śląska“ z Rudy Śląskiej i Miejski Dom Kultury z Mikołowa są organizatorami pleneru malarskiego "Przyroda a dawny przemysł wapienniczy Śląska", który odbędzie się 23 sierpnia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. Patronat honorowy nad tym artystycznym wydarzeniem objął Burmistrz Mikołowa Marek Balcer.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Jak obchodzono Światowy Dzień Wiatru

  • PDF


15 czerwca w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie obchodzono Światowy Dzień Wiatru. W tym dniu poprzez prelekcje i warsztaty informowano o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Będzie wietrznie

  • PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Już w najbliższą niedzielę, 15 czerwca, w Śląskim Ogrodzie Botanicznym obchodzony będzie Światowy Dzień Wiatru. W tym dniu poprzez prelekcje i warsztaty przekazywane będą informacje o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Wystawa "Natura 2000 w województwie śląskim"

  • PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 


Śląskie, kojarzone głównie z terenami zdegradowanymi i przekształconymi przez człowieka, poszczycić się może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Przyroda tego regionu posiada wiele walorów, które stanowią nie tylko o jego atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim o jakości życia wielu społeczności.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Ogród Dobrej Woli zaprasza

  • PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie rozpoczyna się kolejny sezon dedykowany tym, którzy wkroczyli w wiek trzeciej młodości. Od lipca do grudnia 2014 r. realizowany będzie program propagujący ideę wolontariatu rozumianego jako równowaga dawania i brania, harmonijny przepływ dobrych uczynków, budujących słów i pogodnych myśli, dlatego motywem przewodnim projektu jest wzajemna inspiracja, wymiana doświadczeń i odkrywanie dróg samorealizacji.

podziel się tą notką ze znajomymi!

90 lat OSP Mokre

  • PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 


W maju OSP Mokre świętowała swój Jubileusz 90-lecia. Jak podają dokumenty historyczne, Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem powstała 13 września 1924 roku. Remizę urządzono w pomieszczeniu gospodarczym przy ulicy Zamkowej udostępnionym przez pana Brożka. W latach poprzedzających wybuch II wojny światowej OSP Mokre została włączona do przygotowań obronnych w ramach Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej.

podziel się tą notką ze znajomymi!

Dzień Bioróżnorodności w Śląskim Ogrodzie Botanicznym - 18 maja

  • PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Już w najbliższą niedzielę - 18 maja - Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie zaprasza na kolejne święto w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego "Klimat - Człowiek - Środowisko"- Dzień Bioróżnorodności.

podziel się tą notką ze znajomymi!
współpraca